آیت الله محمدرضا ناصری یزدی با اشاره به ثواب و اهمیت افطاری دادن به روزه داران، به همه مردم توصیه کرد که مراسم های افطاری را برگزار کنند اما برای کاهش هزینه ها در عین سادگی و به دور از اصراف باشد.