إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ بیت مکرم آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی رحلت فقیه ربانی و عالم صمدانی حضرت آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی طاب ثراه را به فرزندان، خانواده شریف و بازماندگان آن فقیه بزرگوار و به اعتاب آیت الله العظمی شاهرودی رضوان الله تعالی علیه وهمچنین به حوزه علمیه و شاگردان ایشان تسلیت […]

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
بیت مکرم آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی
رحلت فقیه ربانی و عالم صمدانی حضرت آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی طاب ثراه را به فرزندان، خانواده شریف و بازماندگان آن فقیه بزرگوار و به اعتاب آیت الله العظمی شاهرودی رضوان الله تعالی علیه وهمچنین به حوزه علمیه و شاگردان ایشان تسلیت عرض نموده و علو درجات آن مرحوم و صبر جمیل برای وابستگان از خداوند متعال خواستارم؛ خداوند ایشان را با موالیان گرامش محشور فرماید.