انقلاب
درس خارج ۲۱ فروردین ۹۷ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

درس خارج ۲۱ فروردین ۹۷

باسمه‌تعالی   مقدمه بحث ما در باب احیای موات در قسمت آخرش در ارتباط با نحوه استفاده از مشترکات عمومی بود. این یک بحث اجتماعی است و ضرورت نیز دارد ولی به آن توجه کمتری می‌شود. در مورد نحوه استفاده کردن انسان از مالکیت خودش و زمین‌های موات اشاره کردیم. یک نوع چیزهایی داریم که […]