انقلاب
نیازمند راه‌اندازی فضای مجازی جدید ‌و بومی در کشور هستیم ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
امام جمعه یزد: 

نیازمند راه‌اندازی فضای مجازی جدید ‌و بومی در کشور هستیم

امام جمعه یزد با بیان اینکه برنامه ریزی برای نحوه استفاده از فضای مجازی در کشور وجود ندارد گفت: نیازمند راه‌اندازی فضای مجازی جدید ‌و بومی در کشور هستیم.

فعالیت‌ها در کشور باید به سمت تربیت نسلی نوآور باشد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد:

فعالیت‌ها در کشور باید به سمت تربیت نسلی نوآور باشد

نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه فعالیت‌ها در کشور باید به سمت تربیت نسلی پژوهش محور، دین محور و نوآور محور باشد گفت: عملکردها در کشور نباید به شکلی باشد که مردم به اعتقاداتشان بی توجه شوند.

مشکل اصلی تولید کشور باور نداشتن به توانمندی و ظرفیت‌های داخلی است ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نماینده ولی فقیه در استان یزد

مشکل اصلی تولید کشور باور نداشتن به توانمندی و ظرفیت‌های داخلی است

نماینده ولی فقیه در استان یزد با تاکید بر اینکه ظرفیت‌ و توانمندی نیروی انسانی در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورها است اظهار داشت: مشکل اصلی تولید کشور باور نداشتن به توانمندی و ظرفیت‌های داخلی است.

سیستم آموزشی ایران بر پایه تحقیق و پژوهش استوار شود / تفکر و تعقل در سیستم آموزشی فعلی ایران جایگاه خودش را ندارد ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد:

سیستم آموزشی ایران بر پایه تحقیق و پژوهش استوار شود / تفکر و تعقل در سیستم آموزشی فعلی ایران جایگاه خودش را ندارد

نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه سیستم آموزشی ایران بر پایه تحقیق و پژوهش استوار شود / تفکر و تعقل در سیستم آموزشی فعلی ایران جایگاه خودش را ندارد.