تولید
اقدام اخیر آمریکا همدلی مردم ایران با سپاه را دوچندان کرد ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
امام جمعه یزد: 

اقدام اخیر آمریکا همدلی مردم ایران با سپاه را دوچندان کرد

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه تحلیلگران آمریکایی هم اقدام ترامپ در تروریست خواندن سپاه را اشتباه می‌دانند گفت: اقدام اخیر آمریکا همدلی مردم ایران با سپاه را دوچندان کرد.