ناصری یزدی
پیشگیری از آسیب های اجتماعی مرتبط با خانواده در اولویت دستگاه قضا باشد ۰۱ تیر ۱۳۹۹

پیشگیری از آسیب های اجتماعی مرتبط با خانواده در اولویت دستگاه قضا باشد

نماینده ولی فقیه در استان یزد با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است گفت: پیشگیری از آسیب های اجتماعی مرتبط با خانواده در اولویت دستگاه قضا باشد.

سخن آشنا ۳ – بیانات آیت الله محمدرضا ناصری در رمضان ۹۹ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

سخن آشنا ۳ – بیانات آیت الله محمدرضا ناصری در رمضان ۹۹

سخن آشنا ۲ – بیانات آیت الله محمدرضا ناصری در رمضان ۹۹ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

سخن آشنا ۲ – بیانات آیت الله محمدرضا ناصری در رمضان ۹۹

سخن آشنا ۱ – بیانات آیت الله محمدرضا ناصری در رمضان ۹۹ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

سخن آشنا ۱ – بیانات آیت الله محمدرضا ناصری در رمضان ۹۹